Jak działa pompa ciepła?


Pompa ciepła to urządzenie, które wykorzystuje energię cieplną z otoczenia (np. powietrza, wody czy ziemi) do ogrzewania pomieszczeń lub wody użytkowej w budynkach. Działa na zasadzie odwrócenia procesu chłodzenia i opiera się na wykorzystaniu właściwości termodynamicznych cieczy chłodzących.

Podczas działania pompy ciepła, ciecz chłodnicza przepompowywana jest przez zamknięty obieg, składający się z kompresora, parownika, skraplacza i zaworu rozprężnego. Proces rozpoczyna się od parowania cieczy chłodzącej w parowniku. Podczas tego procesu ciecz pobiera ciepło z otoczenia (powietrza, wody czy ziemi), co powoduje jej odparowanie.

Para cieczy chłodzącej następnie przepompowywana jest przez sprężarkę, gdzie jej ciśnienie i temperatura wzrastają. W efekcie para staje się gorąca i wysyłana jest do skraplacza, gdzie oddaje ciepło do powietrza lub wody, która jest wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń lub wody użytkowej. Ciecz chłodząca po oddaniu ciepła wraca do parownika, gdzie znowu się skrapla, co kończy zamknięty obieg.

Pompy ciepła mogą działać w różnych trybach, w tym w trybie ogrzewania lub chłodzenia. W trybie chłodzenia proces działa odwrotnie, czyli para cieczy chłodzącej pobiera ciepło z pomieszczenia i oddaje je do otoczenia, co powoduje schłodzenie powietrza w pomieszczeniu.


Pompy ciepła są jednym z najbardziej energooszczędnych sposobów na ogrzewanie pomieszczeń. Dzięki wykorzystaniu energii z otoczenia zużywają o wiele mniej energii elektrycznej niż tradycyjne ogrzewanie elektryczne.
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security