Jak się przygotować do przeprowadzenia przeglądów w domu?


Przepisy dotyczące przeglądów budynków


W Polsce istnieją przepisy regulujące wymagane przeglądy budynków. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz właściwej funkcjonalności budynku. Przepisy te obejmują przeglądy instalacji gazowej i elektrycznej, jak również przegląd stanu technicznego budynku.

Wymogi i cele przeglądów budynków


Właściciele domów, zarówno jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych, muszą przestrzegać tych wymogów i regularnie przeprowadzać niezbędne przeglądy. Przeglądy te muszą być wykonywane zgodnie z określonymi terminami, których przestrzeganie jest obowiązkowe.


Terminy przeprowadzania przeglądów


Przeglądy instalacji gazowej powinny być przeprowadzane co rok dla budynków jednorodzinnych. Natomiast przeglądy instalacji elektrycznej powinny być przeprowadzane co 5 lat dla budynków mieszkalnych.  Przegląd stanu technicznego budynku powinien być przeprowadzany co pięć lat. Kontrola przewodów kominowych powinna się odbywać przynajmniej raz do roku. W przypadku posiadania kominka w domu nawet częściej. Jeśli w domu jest klimatyzacja dużej mocy dochodzi również obowiązkowy przegląd klimatyzacji co dwa lata.


Wybór specjalisty do przeprowadzenia przeglądów


Aby właściciel domu mógł przeprowadzić przeglądy zgodnie z wymaganiami, musi najpierw wybrać odpowiedniego specjalistę. W przypadku przeglądów instalacji gazowej i elektrycznej, specjalista musi posiadać odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w tym zakresie. Natomiast w przypadku przeglądu stanu technicznego budynku, specjalista musi posiadać odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie w dziedzinie budownictwa. Mistrz kominiarski natomiast może dokonać przeglądu instalacji kominowej oraz wentylacji w budynku. 


Dokumentacja budynku przed przeglądem


Przygotowanie do przeprowadzenia przeglądów wymaga także zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji budynku. Właściciel musi posiadać plany budowlane, dokumenty potwierdzające dokonane remonty oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące historii budynku. Wszystkie te dokumenty mogą pomóc w ustaleniu, jakie prace remontowe lub modernizacyjne mogą być potrzebne.


Przygotowanie do przeglądu instalacji gazowej i elektrycznej


Przed przeprowadzeniem przeglądu instalacji gazowej, warto upewnić się, że przedstawiciel firmy gazowej ma dostęp do całego budynku, w tym do piwnic i strychów, aby mógł dokładnie sprawdzić instalację. W przypadku przeglądu instalacji elektrycznej, warto wyłączyć wszystkie urządzenia zasilane prądem oraz upewnić się, że przedstawiciel firmy ma dostęp do całego budynku.

Podsumowując, przestrzeganie przepisów dotyczących przeglądów budynków jest niezwykle ważne dla zachowania bezpieczeństwa oraz właściwej funkcjonalności budynku.x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security