HomeAlert - przeglądy nieruchomości
Uwaga! Zagrożenie pożarami lasów – Aktualności – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest … Czytaj więcej  


x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security