Wynajmowanie domu na firmę, który nie ma przeglądów to jak leasingowanie samochodu bez przeglądu. Wcześniej czy później czeka Cię masa problemów.


Model w którym firma wynajmuje dom na biuro jest całkiem popularny w Polsce. Wynika to z faktu, że koszty najmu powierzchni komercyjnych często bywają bardzo wysokie. Firmy decydują się na najem domów również ze względu na spokój sąsiedzki oraz brak kosztów wynikających z tak zwanych części wspólnych. Pytanie brzmi czy prowadząc firmę w domu niezbędnym jest realizowanie wszystkich typów przeglądów domowych?


Prawo precyzuje, że to właściciel nieruchomości zobligowany jest do przeprowadzenia wszystkich wymaganych przeglądów. W związku z tym jeśli wynajmujesz dom na biuro przeglądy nie są wymagane od ciebie jako strony wynajmujące, a od właściciela nieruchomości. Oczywiście może się zdarzyć, że w umowie najmu zapisane jest że wszelkie wymagane przez prawo przeglądy są po stronie najemcy. Zapis może się pojawić w postaci ogólnej, czyli, że do obowiązku najmującego należy utrzymanie nieruchomości zgodnie z wymogami prawnymi. Prawo nie reguluje typu użytkowania domu wolnostojącego, w związku z tym fakt prowadzenia w nim działalności w lub jej prowadzenia – jest bez znaczenia w zakresie wymaganych przeglądów.

Problemy dla firm, które mają ubezpieczenie.


Komplikacje mogą się pojawić jeśli osoba wynajmująca firmie nieruchomość nie dopełniła wszystkich wymaganych przez prawo przeglądów. Przede wszystkim jeśli zaistniałaby sytuacja że wykupiona jest po stronie firmy polisa ubezpieczeniowa, to jeżeli te przeglądy nie zostały wykonane przez osobę wynajmująca nieruchomość – nowa polisa w przypadku zdarzeń losowych będzie nieskuteczna. Jeśli prowadząc więc działalność w wynajmowanym domu sięgasz po dodatkowe ubezpieczenie od wypadków losowych upewnij się, że właściciel nieruchomości ma udokumentowane realizowanie wszystkich wymaganych przeglądów.


Dołożyliśmy gniazdka, nie dostaliśmy wypłaty odszkodowania.


Zdarza się że firma wynajmująca dom na na potrzeby prowadzenia działalności dokonuje modyfikacji, czy adaptacji pod swoje potrzeby instalacji elektrycznej. Pomijając fakt obowiązku wykonanie modyfikacji instalacji elektrycznej przez uprawnionych fachowców, bardzo ważne będzie otrzymanie dokumentacji po realizacji modyfikacji. Prawo nie jest jednoznaczne w przypadku dokumentacji i przeglądów w takim wypadku.


Czyli jeśli doszło do modyfikacji instalacji elektrycznej nie wiadomo, czy wystarczające jest dokumentacja jej modyfikacji, czy konieczna jest realizacja ponownie tak zwanego przeglądu elektrycznego. Może więc dojść do sytuacji której w przypadku pożaru pomimo posiadanej dokumentacji przeglądu elektrycznego i dokumentacji modyfikacji instalacji elektrycznej firma ubezpieczeniowa będzie miała zastrzeżenia i będzie próbować obniżyć wypłatę odszkodowania. Najrozsądniejsze rozwiązanie w tej sytuacji jest wykonanie przeglądu elektrycznego – nawet jeśli nie upłynął wymagany czas od poprzedniego. Czyli modyfikacja odnawia potrzebę realizacji przeglądu elektrycznego.


Dołożenie klimatyzacji, a przeglądy.


Dość często firmy wynajmujące domy na działalność komercyjną montują klimatyzację. Prawo budowlane stanowi wprost, że niezbędne są przeglądy klimatyzacji. Powstaje więc pytanie kto w tej sytuacji jest odpowiedzialny za realizację przeglądu systemu klimatyzacji. Tego typu niuanse powinny być zapisane w umowie. W przypadku pożaru, jeśli nie będziesz posiadał dokumentacji realizacji przeglądów klimatyzacji – będzie to kolejny argument dla towarzystwa ubezpieczeniowego aby obniżyć kwotę wypłaty odszkodowania. Co gorsza, argument skuteczny. Dlatego kluczowym jest rozwiązanie kwestii odpowiedzialności za przeglądy we własnym interesie. 


Wynająłem dom na firmę przez agencję nieruchomości, która nie wiedziała o potrzebie przeglądów.


Wynajmując dom na potrzeby komercyjne powinieneś mieć pewność że właściciel nieruchomości realizuje wszystkie niezbędne przeglądy wymagane przez prawo budowlane. Niestety agencji nieruchomości w ogromnej większości nie sprawdzanie czy dany budynek ma stale realizowane przeglądy zgodnie z wymogami prawa. Możesz wymagać od agencji nieruchomości aby ten zakres został przez nich sprawdzony przed podpisaniem umowy. Oczywiście istnieje też możliwość porozumie się z właścicielem nieruchomości przed rozpoczęciem umowy, aby zrealizować wszystkie niezbędne przeglądy wymagane przez prawo. Natomiast większość tych przeglądów ma charakter cykliczny, w związku z tym nie chodzi o jednorazowe działanie, ile o stałe realizowanie przeglądów tak jak wymaga tego prawo budowlane. 


Jeśli tych przeglądów mnie nie było sytuacja by była analogiczna do leasingowania samochodu który nie ma aktualnego przeglądu. Samochód jest sprawny i działa, ale w przypadku kolizji popełniasz wykroczenie i czekają cię problemy. Dokładnie tak samo wygląda sytuacja w zakresie nieruchomości. Brak realizacji wymaganych przez prawo przeglądów będzie podstawą nie wypłacenia lub zaniżenia kwoty z ubezpieczenia oraz zostanie nałożony na ciebie prawdopodobnie mandat, który może osiągnąć do 5000 zł.
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security